Thứ Ba, Tháng Mười Hai 6, 2022
Hình ảnh Logistics Hàng Không ALS
Home Hàng hóa Hàng hóa xuất khẩu

Hàng hóa xuất khẩu

Gạo trở thành điểm sáng trọng điểm trong lĩnh vực xuất khẩu nông – lâm – thuỷ sản ở nước ta trong nhiều năm qua. Chúng ta vẫn đang giữ vững vị trí Top đầu trong các Quốc gia...
Việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định kinh tế thế giới (FTA, TPCPP,…) đã tạo điều kiện cho việc xuất khẩu hàng hoá công nghệ cao có sự phát triển nhảy vọt. Thống kê cho thấy, tỷ trọng...
- Advertisement -
image Logistics Hàng Không