Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 3, 2021
kết nối
Là một trong những đơn vị thành viên trong hệ thống của ALS, công ty Cổ phần Tiếp vận Thế kỷ (CLC) là mắt xích quan trọng trong việc vận hành nhà ga hàng hoá kéo dài, cung cấp...
Trung tâm đào tạo ALS được thành lập vào tháng 6/2014 với sứ mệnh thực hiện công tác đào tạo và huấn luyện các cán bộ, nhân viên trong ngành Logistics Hàng không, đồng thời giúp Ban điều hành...
Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng ALS (ALSI) được thành lập vào tháng 6/2018 với sứ mệnh là cung cấp các giải pháp và đầu tư nhằm góp phần nâng cao chất lượng hạ tậng Logistics cho các...
Được thành lập và phát triển từ năm 2017, chi nhánh ALS Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Logistics hàng không (ALS) phát triển và vận hành các dịch vụ kho lạnh, kho mát,...
Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS (ALSW) thành lập năm 2014 với 100% vốn của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS). ALSW đảm nhiệm vai trò quản lý và vận hành kho vận trong chuỗi...
Công ty Cổ phần nhà ga hàng hoá ALS (ALSC) là công ty thành viên của ALS, đóng vai trò là mắt xích quan trọng kết nối luồng hàng hoá xuất khẩu/nhập khẩu ngay tại sân bay quốc tế...
Công ty Cổ phần ALS Đông Hà Nội (ALSE) là một trong những công ty thành viên nằm trong hệ thống của ALS. ALSE là mắt xích quan trọng trong chuỗi Logistics của ALS để phục vụ khách hàng tại...
Công ty TNHH ALS Bắc Ninh (ALSB) là một trong những công ty thành viên của ALS. Công ty là mắt xích quan trọng trong việc vận hành và khai thác nhà ga hàng hoá kéo dài (Off-Airport Terminal)...
- Advertisement -
als banner