Thứ Ba, Tháng Mười Hai 6, 2022
Hình ảnh Logistics Hàng Không ALS
Trung tâm đào tạo ALS được thành lập vào tháng 6/2014 với sứ mệnh thực hiện công tác đào tạo và huấn luyện các cán bộ, nhân viên trong ngành Logistics Hàng không, đồng thời giúp Ban điều hành...
Là một trong những đơn vị thành viên trong hệ thống của ALS, công ty Cổ phần Tiếp vận Thế kỷ (CLC) là mắt xích quan trọng trong việc vận hành nhà ga hàng hoá kéo dài, cung cấp...
Mới đây, ngày 26/09/2022, ALS vinh dự được Hiệp hội vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) công nhận là Trung tâm đào tạo Hàng hóa nguy hiểm “IATA CBTA Provider". ALS tự hào là cơ sở đào tạo đầu...
Được thành lập và phát triển từ năm 2017, chi nhánh ALS Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Logistics hàng không (ALS) phát triển và vận hành các dịch vụ kho lạnh, kho mát,...
Vận tải chiếm tỷ trọng cao trong giá thành của sản phẩm, có trường hợp lên đến 40%. Do các yếu tố liên quan khác nhau, các chuyến hàng Quốc tế đòi ỏi chi phí đầy đủ và chi...
Công ty Cổ phần nhà ga hàng hoá ALS (ALSC) là công ty thành viên của ALS, đóng vai trò là mắt xích quan trọng kết nối luồng hàng hoá xuất khẩu/nhập khẩu ngay tại sân bay quốc tế...
Công ty TNHH ALS Bắc Ninh (ALSB) là một trong những công ty thành viên của ALS. Công ty là mắt xích quan trọng trong việc vận hành và khai thác nhà ga hàng hoá kéo dài (Off-Airport Terminal)...
Mới đây, Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS – Đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với DHL Express Việt Nam để xây dựng Trung tâm khai thác...
Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS (ALSW) thành lập năm 2014 với 100% vốn của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS). ALSW đảm nhiệm vai trò quản lý và vận hành kho vận trong chuỗi...
Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng ALS (ALSI) được thành lập vào tháng 6/2018 với sứ mệnh là cung cấp các giải pháp và đầu tư nhằm góp phần nâng cao chất lượng hạ tậng Logistics cho các...
- Advertisement -
image Logistics Hàng Không