Hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế

0
23

Hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa thể hiện rõ ràng về quyền và nghĩa vụ giữa bên mua và bên bán trong các giao dịch quốc tế.

Đây cũng là chứng từ bảo vệ lợi ích giữa các bên, cũng như là căn cứ để giải quyết các sự cố, tranh chấp có liên quan.

Vậy một hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế bao gồm những gì?

Cùng ALS tìm hiểu chi tiết hơn thông qua bài viết dưới đây các bạn nhé.

1. Hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế là gì?

Trước tiên ta cần hiểu rõ hợp đồng thương mại là gì?

Chúng ta có thể hiểu đơn giản hợp đồng thương mại là văn bản xác nhận việc thỏa thuận giao dịch giữa hai bên mua và bán hàng hóa.

Khi áp dụng hơp đồng thương mại này trên phạm vị thị trường quốc tế, chúng ta có khái niệm chi tiết về về hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu.

Theo đó, những hợp đồng thương mại dạng này sẽ thể hiện các điều khoản thỏa thuận giữa hai bên nhập khẩu (bên mua) và xuất khẩu (bên bán) tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau thực hiện việc giao dịch một tài sản nhất định gọi là hàng hóa.

Các thông tin cơ bản của một hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu bao gồm:

– Tên, số hợp đồng, ngày ký kết

– Thông tin chi tiết giữa bên xuất khẩu và nhập khẩu

– Thông tin về hàng hóa giao dịch (tên hàng, số lượng, quy cách, đơn vị, giá trị, …)

– Các điều kiền quy định về giao hàng, thanh toán, chứng từ, thời gian vận chuyển, …

– Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan

– Các điều kiện bảo hành, điều khoản chung hay các điều kiện bất khả kháng nếu có.

2. Các nội dung cần chú ý khi lập hợp đồng thương mại hàng hóa quốc tế?

Các thông tin trong hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu hàng hóa quốc tế được quy định chi tiết trong luật số 36/2005/QH11 về thương mại.

Theo đó, những quy định này được ghi chi tiết rõ trong điều 24 đến 62 của bộ luật nói trên. Nội dung chi tiết bao gồm:

– Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa

– Mua bán hàng hóa quốc tế

– Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

– Địa điểm giao hàng

– Trách nhiệm khi giao hàng liên quan đến người vận chuyển

– Thời hạn giao hàng

– Hàng hóa trong hợp đồng thương mại

– Xử lý trường hợp hàng hóa giao thiếu so với hợp đồng

– Giao chứng từ liên quan đến hàng hóa trong hợp đồng thương mại

– Các trường hợp: giao thừa hàng, kiểm tra hàng hóa trước khi giao hàng

– Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu đối với hàng hóa

– Nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa

– Yêu cầu thông báo

– Nghĩa vụ của bên bán

– Nghĩa vụ bảo hành hàng hóa

– Thanh toán

– Xác định giá

– Địa điểm thanh toán, thời hạn thanh toán

– Nhận hàng

– Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định/không xác định

– Chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển

– Chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hoá đang trên đường vận chuyển

– Chuyển rủi ro trong các trường hợp khác

– Thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hoá

Bạn có thể tiên hành tra cứu từng hạng mục nội dung chi tiết một để nắm được các lưu ý quan trọng nhất trong hợp đồng thương mại quốc tế.

Nếu bạn cần tư vấn thêm về hợp đồng thương mại, các hình thức xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa?

Đừng ngần ngại, liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh nhất!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here