Các thành phần chính cấu tạo nên hệ thống kho lạnh?

0
Kho lạnh là hệ thống kho đặc thù mà các doanh nghiệp dùng để lưu trữ các hàng hóa cần đảm bảo dải nhiệt độ bảo quản nhất định. Chúng...

Đặc thù riêng biệt của kho lạnh cấp đông hàng hóa

0
Kho lạnh cấp đông cũng là một dạng kho lưu trữ, bảo quản hàng hóa. Tuy nhiên, hệ thống kho lạnh này có nhiều điểm khác biệt đặc thù...

Dịch vụ quản lý kho tại Hà Nội cho doanh nghiệp

0
ALS là đơn vị cung ứng dịch vụ kho vận và Logistics hàng đầu cho các doanh nghiệp tại Hà Nội. Chúng tôi sở hữu hệ thống kho chung tiêu...

Đặc thù của kho lạnh bảo quản vacxin?

0
Kho lạnh bảo quản vacxin là dạng kho đặc thù, đảm bảo điều kiện bảo quản phù hợp cho các chế phẩm vacxin từ nơi sản xuất -> lưu...

Kho lạnh bảo quản nông sản khác gì so với kho thông thường?

0
Điểm khác biệt cơ bản giữa kho lạnh bảo quản nông sản với những kho lưu trữ hàng hóa thông thường khác đó là nằm ở khả năng giữ...

Nhu cầu thuê kho chung tại Hà Nội cho doanh nghiệp

0
Việt Nam đang dần hội nhập ngày càng sâu hơn với thế giới. Điều này được thể hiện qua việc chúng ta đã xúc tiến, tham gia và là...