Thái nguyên cấp mới 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư là 57,84 triệu USD

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

(Thị trường) – Trong quý III năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Thái Nguyên đã cấp mới 13 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT) cho 13 dự án FDI. Tổng giá trị vốn đăng ký đầu tư của những dự án này đạt mức 57,84 triệu USD. Đến ngày 14.9.2023, tổng số Giấy CNĐKĐT đã được cấp mới đã tăng lên thành 25 cho 25 dự án FDI, với tổng giá trị vốn đăng ký đầu tư đạt 170,95 triệu USD.”

Ngoài việc cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án FDI, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành điều chỉnh 73 lượt CNĐKĐT cho các dự án, với 14 lần điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư. Số vốn được thêm vào đạt mức 75,07 triệu USD và 919 tỷ đồng, trong khi chỉ có 1 lần điều chỉnh giảm tổng vốn đầu tư với số vốn giảm là 5,835 tỷ đồng.

Trong tương lai, Ban Quản lý KCN tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục tập trung vào việc xử lý hồ sơ cấp và điều chỉnh CNĐKĐT nhằm đảm bảo thực hiện đúng hoặc thậm chí sớm hơn thời hạn quy định. Mục tiêu đặt ra là cấp mới 9 dự án cho các khu công nghiệp. Trong đó bao gồm 5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 120 triệu USD (bao gồm cả mở rộng), và 4 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.000 tỷ đồng.

Ban Quản lý KCN sẽ tập trung vào việc hướng dẫn các doanh nghiệp về việc thực hiện các chính sách và quy định của Nhà nước đối với người lao động làm việc tại các Khu công nghiệp (KCN). Bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, chế độ tiền lương, thời gian làm việc, làm thêm giờ, quy định kỷ luật lao động, trách nhiệm về vật chất, cũng như việc thực hiện bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp. Đặc biệt quan tâm đến vệ sinh an toàn lao động.

Ngoài ra sẽ tăng cường sự hỗ trợ và giải quyết các khó khăn mà doanh nghiệp có thể gặp phải nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ. Mục tiêu là giúp các dự án có thể hoạt động sớm, từ đó tạo năng lực mới cho hoạt động sản xuất. Ban quản lý cũng sẽ duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để phát hiện và giải quyết các vấn đề hoặc khó khăn một cách kịp thời. Đồng thời đảm bảo rằng các kế hoạch trong năm 2023 đã đưa ra sẽ được thực hiện thành công.

Nguồn: https://laodong.vn/kinh-doanh/tren-57-trieu-usd-von-dang-ky-dau-tu-fdi-vao-thai-nguyen-trong-quy-iii-1243667.ldo

- Advertisement -spot_imgspot_img
Logistics Việt Nam
Logistics Việt Nam
Cung cấp các thông tin mới nhất về logistics. Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu quản lý chuỗi cung ứng hàng hoá tại thị trường Việt Nam.
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img