Đến năm 2030, Yên Bái phát triển mới 4 khu công nghiệp Y Can, Đông An, Thịnh Hưng, Lục Yên

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

(Thị trường) – Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh Yên Bái. Quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Yên Bái, với tổng diện tích tự nhiên là 6.893 km2 với 4 khu công nghiệp mới gồm Y Can, Đông An, Thịnh Hưng, và Lục Yên. Tỉnh Yên Bái được chia thành 9 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và 7 huyện gồm Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, và Yên Bình. 

Mục tiêu chung mà Quy hoạch hướng đến là thúc đẩy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng Yên Bái, khuyến khích ý chí tự lực và tự cường, cũng như thúc đẩy khát vọng phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó là khai thác hiệu quả mọi tiềm năng và lợi thế của tỉnh, bằng cách tập trung vào việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, và đổi mới sáng tạo. 

Đặc biệt, Yên Bái hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững và hài hòa trong nhiều khía cạnh. Trong đó chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường quốc phòng-an ninh. Dự kiến Yên Bái sẽ thuộc vào nhóm 5 tỉnh hàng đầu về phát triển trong khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ.

Về phía kinh tế, tỉnh cũng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân ở mức 8.5% mỗi năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm khoảng 14.8%, công nghiệp và xây dựng chiếm khoảng 39%, dịch vụ chiếm khoảng 41.5%, và thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 4.7%. GRDP bình quân đầu người dự kiến ​​sẽ vượt qua mốc 125 triệu đồng.

Dự đoán đến năm 2050, Yên Bái sẽ phát triển thành một tỉnh bền vững, xanh, hài hòa, đa dạng văn hóa và hạnh phúc. Tỉnh sẽ trở thành điểm đầu tiên trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ về mô hình phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Về quy hoạch các khu công nghiệp, vào năm 2030, ba khu công nghiệp Phía Nam, Âu Lâu và Trấn Yên sẽ duy trì diện tích hiện tại. Trong khi diện tích khu công nghiệp Minh Quân sẽ được mở rộng. Ngoài ra, sẽ có quy hoạch phát triển mới cho bốn khu công nghiệp Y Can, Đông An, Thịnh Hưng và Lục Yên.

Đối với các cụm công nghiệp, vào năm 2030, sáu cụm công nghiệp Thịnh Hưng, Sơn Thịnh, Báo Đáp, Hưng Khánh, Đông An và Minh Quân sẽ được duy trì và sẽ có kế hoạch quy hoạch phát triển mới cho 16 cụm công nghiệp khác. Ba cụm công nghiệp Đầm Hồng, Bảo Hưng và Tây Cầu Mậu A sẽ bị loại khỏi quy hoạch, hai cụm công nghiệp Âu Lâu và Yên Thế sẽ được mở rộng, và diện tích cụm công nghiệp Bắc Văn Yên sẽ giảm đi.

Nguồn: https://baophapluat.vn/den-nam-2030-yen-bai-co-4-khu-cong-nghiep-16-cum-cong-nghiep-post488692.html

- Advertisement -spot_imgspot_img
Logistics Việt Nam
Logistics Việt Nam
Cung cấp các thông tin mới nhất về logistics. Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu quản lý chuỗi cung ứng hàng hoá tại thị trường Việt Nam.
Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news
- Advertisement -spot_img